PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM GIANG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Ma Trận môn Tiếng Việt ( cuối năm), lớp 4, năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
2 Đề kiểm tra định kì cuối HK II, môn Tiếng Việt, lớp 4, năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
3 Đề kiểm tra định kì cuối HK II, môn Toán, lớp 4, năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
4 Đề kiểm tra định kì cuối HK II, môn Khoa học, lớp 4, năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
5 Đề kiểm tra định kì HK I, môn Tiếng Anh, lớp 3, năm học 2016 - 2017 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
6 Đề kiểm tra định kì cuối HK II, môn Lịch Sử và Địa lí, lớp 5, năm học 2016 - 2017 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
7 Đề kiểm tra định kì cuối HK II, môn Khoa học, lớp 5, năm học 2016 - 2017 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
8 Đề kiểm tra định kì HK I, môn Toán, lớp 1, năm học 2016 - 2017 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
9 Đề kiểm tra định kì HK I, môn Tiếng Anh, lớp 3, năm học 2016 - 2017 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
10 Đề kiểm tra định kì cuối HKII lớp 5, môn Lịch Sử và Địa Lí, năm học 2015 - 2016 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
11 Đề kiểm tra định kì HKI lớp 5, môn Tiếng Việt, năm học 2015 - 2016 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
12 Đề kiểm tra định kì HKI lớp 5, môn Khoa học, năm học 2015 - 2016 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
13 Đề kiểm tra định kì cuối HKII lớp 5, môn Toán, năm học 2015 - 2016 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
14 Đề kiểm tra định kì cuối HKII lớp 5, môn Tiếng Việt (phần đọc), năm học 2015 - 2016 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
15 Đề kiểm tra định kì cuối HKII lớp 4 môn Tiếng Việt (viết), năm học 2015 - 2016 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
16 Đề kiểm tra định kì cuối HKII lớp 4 môn Toán, năm học 2015 - 2016 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
17 Đề kiểm tra định kì cuối HKII lớp 4 môn Khoa học, Lịch Sử, Địa Lý, năm học 2015 - 2016 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
18 Đề kiểm tra định kì HKI môn Toán, lớp 3, năm học 2015 - 2016 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
19 Đề kiểm tra định kì HKI môn Tiếng Việt (viết), lớp 3, năm học 2015 - 2016 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
20 Đề đọc hiểu học kì 1, môn Tiếng Việt, lớp 3, năm học 2015 - 2016 Nguyễn Thị Quyên [HyperLink19]
12345